ELEKTRO-POMIAR
Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN, TT, IT tj.:
TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych, oświetlenia, instalacji odgromowych i innych.

Witamy na stronie firmy ELEKTRO-POMIAR

Firma powstała w 1987r. i od początku jej funkcjonowania głównym profilem działalności było wykonywanie pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacji odgromowych oraz montaż instalacji elektrycznych i odgromowych. Dziś do szerokiego zakresu świadczonych usług wchodzą wszelkie prace związane z szybko rozwijającą się dziedziną elektryczności i oświetlenia.


Bogate doświadczenie w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami, rzetelność i dokładność wykonywanych zleceń są podstawą prowadzonej działalności.
        
Od 2002 roku Mirosław Goliński jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (SIMP) oddział w Poznaniu.

Przedsiębiorstwo posiada certyfikaty firm:

 • firmy DEHN & SHÖNE w zakresie tworzenia instalacji piorunochronnej na obiektach budowlanych, projektowania i montażu ograniczników przepięć do wielostopniowych systemów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, zasad wyrównywania potencjałów w budynkach, doborze ograniczników do ochrony przed przepięciami występującymi w liniach przesyłu sygnałów,
 • firmy LANSTER w zakresie wykonawstwa sieci światłowodowych i okablowania strukturalnego.

Trwa ciągły rozwój firmy poprzez wyposażenie w najnowszej generacji sprzęt specjalistyczny, zwiększenie zaplecza technicznego i transportowego, w tym służącego do prac wysokościowych.

Ideą prowadzonej działalności jest profesjonalizm, rzetelność, terminowość i wysoka konkurencyjność cen świadczonych usług, co skutkuje uznaniem wśród zleceniodawców oraz wieloletnią współpracą, do której Państwa zapraszamy.

Działamy zgodnie z obowiązującymi wymogami

 • wszyscy nasi pracownicy posiadaję aktualne uprawnienia, świadectwa i kwalifikacje oraz bogate doświadczenie.
 • wszystkie urządzenia i sprzęt posiadają aktualne świadectwa kalibracji i dopuszczenia
 • w naszej firmie używamy tylko legalnego i licencjonowanego oprogramowania

Wykonujemy:

 • Badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń
 • Instalacje elektryczne
 • Konserwacja instalacji elektrycznych w całym wymienionym zakresie
 • Usuwanie awarii instalacji elektrycznych
 • Usługi podnośnikiem koszowym
 • Lokalizacja podziemnych instalacji