Nasze usługi

Firma świadczy usługi w zakresie:


Badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń:

 • pomiary termowizyjne instalacji i urządzeń elektrycznych oraz obiektów
 • pomiary pól elektromagnetycznych
 • pomiary i lokalizacja uszkodzeń kabli i przewodów
 • pomiary szczelności instalacji gazowych
 • pomiary ciągów wentylacyjnych
 • pomiary natężenia hałasu
 • pomiary wilgotności powietrza
 • rezystancji izolacji - badanie stanu izolacji
 • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowo - prądowych
 • pomiary napięcia dotykowego
 • pomiar przewidywanego prądu zwarcia linii
 • pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii
 • pomiary baterii kondensatorowych
 • badanie obciążeń linii zasilających
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • pomiar współczynnika mocy cos (fi)
 • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • badanie ochronników przepięciowych
 • badanie natężenia oświetlenia
 • badanie spawarki elektrycznej
 • ustalanie kolejności wirowania faz
 • badania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym
 • pomiar napięcia dotykowego przy określonym prądzie zwarcia
 • pomiary prądów upływu
 • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania
 • sprawdzenia obwodów z wyłącznikami różnicowo-prądowymi,
 • pomiaru rezystancji podłóg i ścian,
 • sprawdzenia ochrony przez separację elektryczną,
 • pomiaru kondensatorów,
 • pomiaru transformatorów,
 • pomiaru spawarek i zgrzewarek,
 • natężenia oświetlenia

Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN, TT, IT tj.:
TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych.

Instalacje elektryczne:

 • Projektowanie i montaż instalacji przeciwprzepięciowych.
 • Instalacje elektryczne siły i światła.
 • Instalacje antenowe RTV i SAT.
 • Instalacje sieci komputerowych, telefonicznych.
 • Przyłączy kablowych oraz napowietrznych.
 • Rozdzielnic niskiego napięcia.
 • Instalacje odgromowe, uziemiające.
 • Prace regulacyjno-rozruchowe urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • Montaż oświetlenia reklam i witryn.


Konserwacja instalacji elektrycznych w całym wymienionym zakresie.
Usuwanie awarii instalacji elektrycznych.
Usługi podnośnikiem koszowym.
Lokalizacja podziemnych instalacji.
Kompleksowe przeglądy gazowe, wentylacji  oraz kominiarskie
Kompleksowe prace serwisowe I modernizacyjne instalacji I urządzeń    elektrycznych
Kompleksowe instalacje elektryczne

Wykonujemy:

 • Badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń
 • Instalacje elektryczne
 • Konserwacja instalacji elektrycznych w całym wymienionym zakresie
 • Usuwanie awarii instalacji elektrycznych
 • Usługi podnośnikiem koszowym
 • Lokalizacja podziemnych instalacji