Galeria

W trakcie budowy

Wykonujemy:

  • Badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń
  • Instalacje elektryczne
  • Konserwacja instalacji elektrycznych w całym wymienionym zakresie
  • Usuwanie awarii instalacji elektrycznych
  • Usługi podnośnikiem koszowym
  • Lokalizacja podziemnych instalacji